Wpisz wymiary

d
Dw
Dz
Lk
Lo
Ln
Zc
  1. pole obowiązkowe
  2. d średnica drutu
  3. Dw średnica wewnętrzna
  4. Dz średnica zewnętrzna
  5. Lk długość robocza sprężyny
  6. Lo długość sprężyny nieobciążonej
  7. Ln naprężenie wstępne
  8. Zc ilość zwojów czynnych