Wpisz wymiary

d
Dw
Dz
Lk
Lo
Ln
Zc
  1. d średnica drutu
  2. Dw średnica wewnętrzna
  3. Dz średnica zewnętrzna
  4. Lk długość robocza sprężyny
  5. Lo długość sprężyny nieobciążonej
  6. Ln naprężenie wstępne
  7. Zc ilość zwojów czynnych