Sprężyny naciskowe stożkowe to sprężyny, w których średnica zwoju stopniowo zmniejsza się od jednego końca do drugiego, co pozwala na stosowanie ich tam, gdzie wymagane jest całkowite jej ściśnięcie. Dzięki stożkowemu kształtowi sprężyny zwoje wchodzą jeden w drugi. Wśród ich zalet wymienić należy elastyczność, wytrzymałość i możliwość absorbowania wstrząsów. Sprężyny naciskowe stożkowe stosuje się w zawieszeniach samochodów lub maszynach i urządzeniach rolniczych.

Wpisz wymiary

d
Dw
Dz
Lo
Zc
Z
  1. pole obowiązkowe
  2. d średnica drutu
  3. Dw średnica wewnętrzna
  4. Dz średnica zewnętrzna
  5. Lo długość sprężyny nieobciążonej
  6. Zc ilość zwojów czynnych
  7. Z całkowita ilość zwojów